شلف ثابت آماد سیستم 1 یونیت

  • دارای دو براکت در پایین
  • قابل نصب در رک‌های آماد سیستم