قطعه اتصال داکت قرنیزی سوپیتا

  • رنگ: سفید
  • جنس: pvc
  • نوع داکت: قرنیزی