قفل ریتال آماد سیستم

  • رنگ: مشکی
  • کاربرد: در درب رک‌های دیواری و پنل‌های جانبی