پایه باکس کف خواب سوپیتا

  • رنگ: مشکی، طرح چوب
  • قابل استفاده: نصب قطعات در کف زمین