کابل شبکه نگزنس Cat6 UTP CCA روکش PVC حلقه 305 متری آلومینیوم روکش مس

02166341397

طبقه بندی: