چرخ رک تکی آماد سیستم ساده

  • جنس: فلز
  • ویژگی: جهت جابه‌جای ساده و آسان رک